logo
BONANZA JUTE COMPOSITE & DIVERSE FACTORY LTD.
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại, Văn phòng Mua bán
Sản Phẩm chính:Đay Túi, Vải Đay, Đay Sợi, Hessian Bao, Đay Nguyên Liệu

Đay Sợi Dây Thừng
Jute Fiber
Đay Sợi
Jute Bag

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu